Ponuka bytov a nebytových priestorov - REZIDENCIA BAŠTOVÁ

dom_priecelie_podkrovie
dom_priecelie_1poschodie
dom_priecelie_prizemie

Vchod
č.
Dom
časť
Charakter
priestoru
Nadzemné
podlažie
Počet
miestností
Výmera
m2
Cena m2
bez DPH
Celkom
bez DPH
Celkom
s DPH
Aktuálny
stav
Baštová 6 A NP č. B6/1 prízemie 4 120.40 predaný
Baštová 6 B NP č. B6/2 prízemie 4 109.20 rezervovaný
Baštová 6 A byt č. B6/1 1.poschodie 4 126.20 predaný
Baštová 6 B byt č. B6/2 1.poschodie 4 136.00 rezervovaný
Baštová 6 A byt č.B6/3 podkrovie 3 136.00 1490 202 640 243 168 voľný
Baštová 6 B byt č. B6/4 podkrovie 3 140.00 rezervovaný
Baštová 8 C NP č. B8/1 prízemie 4 122.70 predaný
Baštová 8 D NP č. B8/2 prizemie 3 116,00 1 790 207 640 249 168 voľný
Baštová 8 C byt č. B8/1 1.poschodie 4 126.50 predaný
Baštová 8 D byt č. B8/2 1.poschodie 4 117.40 predaný
Baštová 8 C byt č. B8/3 podkrovie 4 126.00 1 490 187 740 225 288 voľný
Baštová 8 D byt č. B8/4 podkrovie 3 84.30 predaný
Baštová 10 E NP č. B10/1 prízemie 3 75.20 predaný
Baštová 10 E NP č. B10/2 prízemie 1 40.20 predaný
Baštová 10 E byt č.B10/1 1.poschodie 3 94.50 predaný
Baštová 10 E byt č.B10/2 1.poschodie 2 58.90 predaný
Baštová 10 E byt č.B10/3 podkrovie 3 158.00    – predaný
II.Etapa
Baštová 12 F NP č.12/1 prízemie 3-4 97.00 1790 173 630 208 356 voľný
Baštová 12 G NP č.12/2 prízemie 3 63.00 rezervovaný
Baštová 12 F byt č. B12/1 1.poschodie 3 97.00 predaný
Baštová 12 G byt č. B12/2 1.poschodie 3 83.00 predaný
Baštová 12 F byt č. B12/3 podkrovie 3 99.00 1590 157 410 188 892 voľný
Baštová 12 G byt č. B12/4 podkrovie 3 80.00 1590 127 200 152 640 voľný
Baštová 14 H NP č. B14/1 prízemie 2 68.00 rezervovaný
Baštová 14 I,J NP č. B14/2,3,4 prízemie 416.00 1 690 703 040 843 648 voľný
Baštová 14 J >NP č. B14/5 prízemie 2 53.53 predaný
Baštová 14 J NP č. B14/6 prízemie 2 35.56 predaný
Baštová 14 H byt č. B14/1 1.poschodie 3 76.00 predaný
Baštová 14 I byt č.B14/2 1.poschodie 4 110.00 rezervovaný
Baštová 14 J byt č. B14/3 1.poschodie 4 116.00 1 790 207 640 249 168 voľný
Baštová 14 J byt č.B14/4 1.poschodie 1-2 40.59 predaný
Baštová 14 J byt č.B14/5 1.poschodie 1-2 45.24 predaný
Baštová 14 J byt č.B14/6 1.poschodie 4 158.34 predaný
Baštová 14 H byt č.B14/7 podkrovie 2-3 82.00 1 690 138 580 166 296 voľný
Baštová 14 I byt č.B14/8 podkrovie 4 111.00 1 690 187 590 225 108 voľný
Baštová 14 J byt č.B14/9 podkrovie 4 118.00 1 690 199 420 239 304 voľný
Baštová 14 J byt č.B14/10 podkrovie 1-2 40.00 predaný
Baštová 14 J byt č.B14/11 podkrovie 1-2 43.79 predaný
Baštová 14 J byt č. B14/12 podkrovie 4 159.00 1 690 268 710 322 452 voľný

** k ponúkaným bytom a nebytovým priestorom je možné zakúpiť parkovacie miesta v cene 15 000 EUR s DPH/ parkovacie miesto.

zhora