Poschodie 3. - Podkrovie

Podkrovie – byty

Vchod
č.
Dom
časť
Charakter
priestoru
Nadzemné
podlažie
Počet
miestností
Výmera
m2
Cena m2
bez DPH
Celkom
bez DPH
Celkom
s DPH
Aktuálny
stav
Baštová 6 A byt č.B6/3 podkrovie 3 130.00 1490 193 700 232 440 voľný
Baštová 6 B byt č. B6/4 podkrovie 3 140.00 rezervovaný
Baštová 8 C byt č. B8/3 podkrovie 4 126.00 1390 175 140 210 168 voľný
Baštová 8 D byt č. B8/4 podkrovie 3 84.30 predaný
Baštová 10 E byt č.B10/3 podkrovie 3 158.00 predaný
II.Etapa
Baštová 12 F byt č. B12/3 podkrovie 3 97.00 1590 154 230 185 076 voľný
Baštová 12 G byt č. B12/4 podkrovie 3 80.00 1590 127 200 152 640 voľný
Baštová 14 H byt č.B14/7 podkrovie 3 82.00 1590 130 380 156 456 voľný
Baštová 14 I byt č.B14/8 podkrovie 4 111.00 1590 176 490 211 788 voľný
Baštová 14 J byt č.B14/9 podkrovie 4 128.59 1590 204 458 245 350 voľný
Baštová 14 J byt č.B14/10 podkrovie 1-2 40.00 predaný
Baštová 14 J byt č.B14/11 podkrovie 1-2 43.79 predaný
Baštová 14 J byt č. B14/12 podkrovie 4 159.74 1590 253 987 304 784 voľný
** k ponúkaným bytom a nebytovým priestorom je možné zakúpiť parkovacie miesta v cene 14 400 EUR s DPH/ parkovacie miesto (aktualizované 26.7.2018)