O rezidencii

Jedinečná a výnimočná možnosť ako bývať, podnikať, pracovať – proste

 ŽIŤ V SAMOM SRDCI KOŠÍC

logo-male-sede2

Rezidencia Baštová prichádza s krásnou ideou rezidenčného bývania v centre

Prízemie – zaujímavé nebytové priestory určené na široké spektrum činností a aktivít v oblasti obchodu, služieb, administratívy: prioritne ako sídla obchodných spoločností, notárskych a exekútorských úradov, advokátskych, cestovných a iných kancelárií, ordinácií všeobecných a špecializovaných lekárov, beauty a healthy centier, špecializovaných obchodov, vinoték, predajní natural bio produktov, prípadne kaviarní, reštaurácií, bistier a pubov s príjemnou atmosférou.

Poschodie 1. – exkluzívne priestory na bývanie;

Podkrovie – priestory na štýlové staromestské podkrovné byty a ateliéry.

3-ka
nice

Nosným a preferovaným produktom je už spomínaný samostatný dom
(prízemie 120 m2 polyfunkcie, poschodie 120 m2 na bývanie, podkrovie 90 m2 na bývanie) s možnosťou kúpy parkovacích miest v parkovo parkovacom dvore, s tým že so susedom ak nechcete nemusíte mať spoločné nič, okrem vchodu a chodby zabezpečujúcej horizontálnu komunikáciu z ulice do objektu, dvora a schodiskovej veže zabezpečujúcej vertikálnu komunikáciu medzi podlažiami. Samozrejme nemusíte kupovať celý dom, kúpte si poschodie, ktoré najviac potrebujete alebo ktoré Vás najviac očarilo, pretože každé z poschodí v rámci domu je majetkoprávne a úžitkovo samostatné (odberné a merateľné miesto vo vzťahu k médiám) koncipované ako samostatne predajná jednotka.

VYBAVENOSŤ

Rezidencia Baštová je zárukou funkčného a komfortného bývania najvyššieho štandardu. Všetky bežné starosti sa razom stanú ľahko vybaviteľnými a vďaka krásnemu centru mesta Košice sa zmenia na príjemné. Nákupy, vybavovanie na úradoch, navštevovanie školy a záujmových krúžkov, starostlivosť o zdravie, kultúrne a spoločenské vyžitie sa Vám ponúka priamo v bezprostrednom okolí Rezidencie Baštová.

BLÍZKE OKOLIE REZIDENCIE BAŠTOVÁ

V tesnej blízkosti rezidencie sa nachádza množstvo úradov a inštitúcií, spoločenských a kultúrnych ustanovizní, škôl, reštaurácií, obchodov, galérií, koncertných sál, kostolov...

Z vyššie uvedených si dovoľujeme upozorniť na najdôležitejšie:

● Veľké obchodné centrum TESCO
● Hlavná Pošta
● Mestská tržnica na Dominikánskom námestí
● Poliklinika Stred
● Mestská knižnica Boccatia
● Východoslovenské múzeum
● Slovenské technické múzeum
● Štátne divadlo Košice
● Východoslovenská galéria
● Štátna filharmónia Košice - Dom umenia
● Športová hala
● ZUŠ Kováčska, ZUŠ Márie Hemerkovej
● Gymnáziá - Poštová, Šrobárova
● UPJŠ - Dekanát, Prírodovedecká fakulta

mapa_lokalita
Niekoľko slov o rezidencii Baštová

Lokalita

REZIDENCIA BAŠTOVÁ – LUXUSNÉ BÝVANIE V SAMOM SRDCI KOŠÍC.
Objekt sa nachádza v severozápadnej časti historického jadra, na parcele tvoriacej severovýchodné nárožie Baštovej a Zbrojničnej ulice; na území pôvodne tvoriacom pás mestského opevnenia. Nádvorie je prístupné prejazdom zo Zbrojničnej ulice.
Lokalita spadá pod mestskú časť Košice – Staré mesto. Rezidencia Baštová dáva bohatý priestor pre návštevy rôznych kultúrnych podujatí, obchodných rokovaní, ale aj oddychu v centre mesta. V Európskom hlavnom meste kultúry 2013 môžete navštíviť Štátne divadlo Košice, Štátnu filharmóniu Košice, Steel aréna, množstvo galérií, múzeí, univerzity, množstvo 3D kín, veľké nákupné centrá. Bezproblémové spojenie Vášho domova v centre mesta s MHD, prípadne taxíkmi na letisko, železničnú a autobusovú stanicu.

image
Niekoľko slov o rezidencii Baštová

o okolí rezidencie

Košice sú obklopené lesmi s vyznačenými cyklotrasami a turistickými chodníkmi vedúcimi k obľúbeným turistickým lokalitám Horný Bankov, Klatovianka, Lajoška, vodná nádrž Bukovec a Ružín, Jahodná, Zlatá Idka, Kojšova hoľa.

Niekoľko slov o rezidencii Baštová

História rezidencie

ZRIADENIE OBJEKTU NA BAŠTOVEJ ULICI
V druhej polovici 19. storočia sa Košice vyprofilovali ako významné administratívne stredisko Abovsko-Turnianskej župy a významné vojenské centrum Horného Uhorska. V severozápadnej časti mesta sa ešte v roku 1869 nenachádzala žiadna stavba. Podľa plánu inžinierskeho úradu z roku 1864 na rozšírenie zástavby a prepojenie historického jadra s predmestiami na západnej strane, malo toto územie prejsť urbanistickými úpravami, ale pre nedostatok peňazí sa v tom čase jeho realizácia neuskutočnila. Koncom 19. storočia kompetentná vrchnosť rozhodla zriadiť na novovytvorenom nároží Baštovej a Zbrojničnej ulice sídlo vojenského súdu a väznice.

Zdroj: Pamiatkový výskum budovy Voj.súdu a väznice v Košiciach.
Autor: PhDr. Norma Urbanová, 2010.

image